Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

CorelDraw - Bài 4: Vẽ hình chữ nhật - hình vuông

Công cụ Rectangle Tool 
Để vẽ hình chữ nhật, chọn Rectangle Tool trên thanh công cụ, con trỏ chuột có hình dấu cộng và góc phải bên dưới có hình chữ nhật. Kéo chuột theo đường chéo bất kỳ ta được một hình chữ nhật (hình 1, 2, 3).
Hình 1
Hình 2
Hình 3


Hình 4
Khi rê chuột lên đối tượng, con trỏ chuột của công cụ sẽ cho biết thông tin của đối tượng như node, tâm (center) điểm giữa (midpoint), cạnh (edge) (hình 4). 

Khi vẽ hình chữ nhật xong, thanh thuộc tính sẽ cho biết thông tin của hình chữ nhật (kích thước: chiều rộng và chiều cao; đường viền) (hình 5). 

Để vẽ hình chữ nhật từ tâm ra, nhấn Shift và kéo chuột ra. 

Để vẽ hình vuông nhấn Ctrl và kéo chuột ra. Để vẽ hình vuông hướng từ tâm ra nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift và kéo chuột. 

Hình 5

Hình 6
Để thay kích thước cho hình chữ nhật, trên thanh thuộc tính ở ô Object(s) Size nhập kích thước ta có được một hình chữ nhật mới (hình 6). 

Trong ô Left Rectangle Corner Roundness hay ô Right Rectangle Corner Roundness để làm bo tròn 4 góc của hình chữ nhật. 

Hình 7
Biểu tượng Round Corners Together nổi lên với hình ổ khóa cho phép thực hiện bo tròn từng góc và ngược lại thực hiện bo tròn bốn góc cùng một lúc nhưng giá trị chỉ cần nhập vào một ô (hình 7). 

Click chuột vào mũi tên chỉ ngược của ô Outline Width để chọn độ dày đường viền. 

Công cụ 3 Poin Rectangle Tool 
Để chọn công cụ 3 Poin Rectangle Tool, ta click vào tam giác màu đen góc phải bên dưới công cụ Rectangle Tool và chọn công cụ 3 Poin Rectangle Tool. Lúc này con trỏ chuột có hình dấu cộng giống như công cụ Rectangle Tool nhưng hình chữ nhật bên dưới khác một chút (hai cạnh trên là nét đứt khúc, còn hai cạnh dưới là nét liền) (hình 8, 9). 

Hình 8
Hình 9

Để vẽ hình chữ nhật bằng công cụ 3 Poin Rectangle Tool ta thực hiện các bước sau: 

Nhấp giữ chuột kéo theo hướng muốn vẽ, thả chuột, rê chuột sang hướng khác sao cho tạo được hình chữ nhật và nhấp chuột kết thúc (hình 10, 11). 

Hình 10
Hình 11

Để vẽ hình vuông, nhấn phím Ctrl và kéo chuột. 

Để thay đổi những thuộc tính cho hình chữ nhật vẽ bằng công cụ này cũng giống như vẽ bằng công cụ Rectangle Tool. 

Chúc các bạn thành công !
Nguồn : internet
Các bạn có thể tham khảo các khóa học đồ họa in ấn quảng cáo, báo chí, kiến trúc, truyền thông...
Chi tiết :
học in ấn quảng cáo tại hà nội
ở đâu dạy đồ họa thiết kế web
đào tạo đồ họa căn bản tại hà nội
học đồ họa kiến trúc cơ bản
banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: