Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Công cụ tạo vùng chọn trong Photoshop

Để các bạn hiểu hơn về Photoshop , hôm nay mình xin giới thiệu qua về các công cụ tạo vùng chọn trong Photoshop

Bộ công cụ Marquee

Rectangular và Ellip Marquee

Chọn vùng hình ảnh theo dạng hình chữ nhật và hình elip hay hình tròn.
Thao tác thực hiện: Chọn công cụ Marquee kích xác định một điểm trên ảnh và rê chuột, kết thúc bằng cách nhả chuột tạo được một vùng chọn hình elip hoặc hình chữ nhật.
 • Kết hợp giữ phím shift trên bàn phím trong khi thao tác dùng để chọn một vùng chọn hình tròn, hình vuông.
 • Kết hợp giữ phím Alt trong khi thao tác để tạo vùng chọn từ tâm.
Kết quả: một khung viền chọn nhấp nháy
Mọi thao tác xử lý lúc này chỉ có tác dụng bên trong khung viền đó.
Thuộc tính công cụ: Ngoài ra, ta còn có thể cộng thêm vùng chọn bằng phím Shift và trừ bớt vùng chọn bằng phím Alt trong khi thao tác.
 • Normal: kéo chuột theo đường chéo để tạo vùng chọn bình thường
 • Fixed Aspect Ratio: tạo vùng chọn theo tỉ lệ
 • Fixed Size: tạo vùng chọn theo kích thước (ví dụ W =140 px H =25 px)
Single row marquee:

Tạo vùng chọn một dòng ngang bằng một pixel.
Điều kiện: Feather = 0

Single column marquee:

Tạo vùng chọn một cột dọc bằng một pixel.
Điều kiện: Feather = 0

Bộ công cụ Lasso

Lasso:

Lasso: Là công cụ chọn vùng tự do.
Thao tác thực hiện:
 • Chọn công cụ Lasso
 • Kích và kéo rê chuột sao cho đường viền chọn chạy theo chu vi của một đối tượng. Muốn kết thúc ta chỉ cần nhả chuột.
 • Kết quả: đường viền chọn bao quanh đối tượng theo đường chu vi.

Polygon Lasso:

Polygon Lasso: Là công cụ chọn vùng chọn dạng đa giác
Thao tác thực hiện:
 • Chọn công Polygon Lasso
 • Ta kích từng điểm để tạo khung viền chọn trên hình ảnh. Kích lại điểm đầu tiên hoặc kích kép để kết thúc.
 • Xóa từng điểm chọn sai bằng phím Delete

Magnetic Lasso:

Magnetic Lasso: Là công cụ Lasso từ tính, vùng chọn luôn bám vào biên của hình ảnh thích hợp cho những đối tượng có độ tương phản cao về màu sắc giữa biên đối tượng với nền.
Thao tác thực hiện:
 • Chọn công cụ Magnectic Lasso
 • Kích xác định điểm đầu tiên, nhả chuột di chuyển chuột dọc biên đối tượng, kích lại điểm đầu tiên hoặc double click để kết thúc.
 • Trong quá trình di chuyển chuột quanh chu vi đối tượng, ta có thể kích để cưỡng chế vùng chọn đi đúng hướng (nếu chế độ tự động không chính xác). Xóa từng điểm chọn sai bằng phím Delete.
Thuộc tính (Options):
 • Width: khoảng cách lớn nhất mà đường Lasso di chuyển (10px).
 • Frequency: tần số xuất hiện các điểm chốt, nếu tần số càng cao thì xuất hiện càng dày điểm chốt.
 • Edge Contrast: độ nét của biên màu, khi biên màu bị nhoè thì mới tăng Contrast.

Magic Wand

Magic Wand: Là công cụ chọn vùng theo vùng màu tương đồng.
Thao tác thực hiện:
 • Chọn công cụ Magic Wand
 • Kích vào một màu trên hình ảnh, một vùng màu tương ứng được chọn. Độ rộng của vùng chọn tùy thuộc vào giá trị Tolerance trên thanh Options.
Thuộc tính:
 • Tolerance: Dung sai của vùng chọn, dung sai càng lớn thì vùng chọn càng rộng.
 • Anti – Alias: Khử răng cưa
 • Contiguous: Chọn màu cục bộ - màu được giới hạn bởi những vùng màu lân cận. (Nếu không được kiểm nhận thì sẽ chọn trên toàn file)
 • Use All Layers: Chọn trên tất cả các Layer, không phân biệt Layer hiện hành hay những Layer khác.

Crop

Cắt xén hình ảnh. Công cụ này có khả năng đặc biệt hơn. Khi tạo khung viền chọn, ta sẽ thấy trên khung viền có tám nốt vuông (bốn nốt vuông nằm ở bốn góc và bốn nốt vuông nằm ở trung điểm của các cạnh). Ta được quyền phóng to để thu hẹp khung viền bằng cách kích và rê các nốt vuông. Ngoài ra còn có thể xoay khung viền bằng cách đưa con trỏ ra ngoài góc đường viền và rê chuột. Nếu muốn di chuyển khung viền chọn, ta chỉ cần đưa trỏ vào bên trong khung viền và rê sang vị trí khác. Cuối cùng, nhấn Enter hoàn tất phần xén ảnh.Công cụ Move

Là công cụ chọn dùng để di chuyển đối tượng và gióng hàng các đối tượng trên các Layer
 • Di chuyển đối tượng
 • Di chuyển vùng chọn
 • Sao chép vùng chọn (Alt + Drag chuột)
Thuộc tính:
 • Auto Select Layer: Tự chọn Layer
 • Show Bounding Box: Hiển thị tám nốt xung quanh đối tượng, ta có thể xoay, co giãn,…
 • Nhóm Align
  : Dùng để gióng hàng các Layer được liên kết (link) với nhau.
 • Nhóm Distribute
  : Dùng để phân phối đều các đối tượng được liên kết với nhau.

Lệnh tạo viền cho vùng chọn

Chọn đối tượng với vùng chọn xác định
Menu Edit \ Stroke, hiển thị hộp thoại Stroke. Thay đổi các thuộc tính trong hộp thoại Stroke.
 • Width: Độ dày của đường viền.
 • Color: màu của đường viền.
 • Inside: tạo viền bên trong
 • Outside: tạo viền bên ngoài
 • Center: tạo viền trọng tâm (Kể từ biên vùng chọn)
 • Opacity: độ mờ của đường viền.
 • Mode: Chế độ hòa trộn.Một số lệnh liên quan với vùng chọn (Menu select)

 • Lệnh Select All (Ctrl + A): Tạo vùng chọn bao kín toàn bộ hình ảnh.
 • Lệnh Deselect (Ctrl + D): Hủy vùng chọn. Nếu chưa hài lòng với thao tác, ta có thể hủy bỏ vùng chọn bằng lệnh trên.
 • Lệnh Reselect (Ctrl + Shift + D): Lấy lại vùng chọn đã hủy.
 • Lệnh Inverse (Ctrl + Shift + I): Nghịch đảo vùng chọn.
 • Color Range: Công dụng tương tự như Magic Wand nhưng có ưu điểm hơn nhờ có chức năng Fuzziness để tăng giảm lượng màu tương ứng.
 • Selection: Ô preview chỉ hiển thị hình ảnh dưới dạng màu trắng, đen. Vùng có màu trắng là vùng được chọn, vùng màu đen là vùng không được chọn.
 • Image: Ô Preview hiển thị dạng ảnh màu.
 • Feather (Ctrl + Alt + D): Làm mờ biên vùng chọn
Chọn thông số mờ biên với Feather Radius..... pixels
Vùng chọn sau khi có Feather
 • Modify: Hiệu chỉnh vùng chọn
 • Border: Tạo khung biên vùng chọn (Width: xác định độ rộng của khung biên)
 • Smooth: Làm mịn vùng chọn
 • Expand: Mở rộng đều chu vi vùng chọn
 • Contract: Thu hẹp đều chu vi vùng chọn
 • Lệnh Grow: Nới rộng vùng chọn có vùng màu gần nhất (chọn màu cục bộ).
 • Lệnh Similar: Dò tìm trên toàn file tất cả các mẫu màu trùng với màu đã chọn ban đầu và chọn hết (Chọn theo tông màu đã chọn trước trên toàn file).
 • Lệnh Transform Selection: Phóng to thu nhỏ, xoay,… vùng chọn. Giữ shift bấm vào bốn góc hộp vuông vùng chọn sẽ đều hơn. (Hoặc ta có thể kích phải mouse vào bên trong vùng chọn để chọn chế độ Transform Selection).
 • Lệnh Save Selection: Lưu vùng chọn, vùng chọn được lưu sẽ hiển thị trong kênh Alpha và đặt tên cho vùng chọn đó.
 • Lệnh Load Selection: tải vùng chọn đã lưu trữ.
 • New selection: vùng chọn mới
 • Add to selection: vùng chọn mới sẽ là sự kết hợp khi vùng chọn vừa vẽ với vùng chọn có sẵn trong kênh được chọn.
 • Subtract from selection: vùng chọn mới sẽ là phần còn lại sau khi vùng chọn vừa vẽ cắt vùng chọn có sẵn trong kênh được chọn.
 • Intersect with selection: vùng chọn mới sẽ là phần giao nhau của vùng chọn vừa vẽ với vùng chọn có sẵn trong kênh được chọn.Bảng biến đổi đối tượng

Dùng để biến đổi đối tượng
Thao tác: Chọn đối tượng (hoặc chọn Layer)
 • Chọn Menu Edit\ Free Transform (Ctrl+T): Biến hình tự do (Ngoài ra, ta có thể kết hợp bằng cách bấm phím Ctrl và đặt trỏ ở các góc để biến dạng, skew,…)
 • Chọn Menu Edit\ Transform (Ctrl + T)
Scale: Phóng to thu nhỏ đối tượng được chọn
Lưu ý: Muốn phóng to, thu nhỏ đối tượng đúng tỷ lệ trong khi thao tác nhấn giữ phím shift
Rotate: Xoay đối tượng được chọn
Skew: Kéo xiên đối tượng được chọn
Distort: Biến dạng đối tượng được chọn
Perspective: Biến dạng đối tượng được chọn theo phối cảnh
banner
Previous Post
Next Post

1 nhận xét: