Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Bộ sưu tập logo

Hôm nay, docchieu.org sẽ chia sẻ cho các bạn một bộ sưu tập về Sticker và Badges, đây là những mẫu chất lượng và rất đẹp, sẽ có ích cho các bạn thiết kế đồ họa web cơ bản và nâng cao, hay thiết kế banner… Và điều quan trọng là chúng hoàn toàn miễn phí các bạn chỉ việc down về máy tính của mình và thiết kế .
Sticker Dock Icons
Curled PSD Stickers
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Elegant Badges
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Star Badges PSD
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Retro Badges
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Pretty & Clean Badges
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Instant Sticker
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Vintage Retro Badges
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Stylish Web Badges
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Award Badge PSD
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Circle Vintage
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Badge
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Thank You Stickers
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Resource Pack One
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Star Shape Sticker
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Arrows Stickers Set
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Stickers Badges
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Star Sticker
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Price Sticker Buttons
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Greene Pack Stickers
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Peeling Stickers
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
6 Simple Stickers
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
PSD Stickers
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Sleek Sticker Icons
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
6 Fancy Cork Stickers
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Polished Paper Stickers
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Sale tag PSD pack
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Rubber Bands
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Discount Sales Sticker Vector
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Round Retro Stickers
30 Mẫu Stickers, Badges PSD Tuyệt Đẹp Và Miễn Phí| do hoa thiet ke web co ban
Mình hy vọng với bộ sưu tập này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc thiết kế của mình.
Chúc các bạn thành công !
Các bạn có thể tham khảo các khóa học đồ họa in ấn, đồ họa kiến trúc, đồ họa báo chí...tại Việt tâm Đức.
banner
Previous Post
Next Post

0 nhận xét: